de PAH is druk bezig met het vernieuwen van de website. Hierdoor werken de links niet en kunt u alleen de homepagina bekijken met bepaalde lorem ipsum teksten. Onze excuses.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06 2003 93 93 Thea Verbeek of stuur een mail naar ofni.[antispam].@aangeborenhartafwijking.nl

 

De PAH is vóór en dóór kinderen, jongeren en volwassenen met een
aangeboren hartafwijking én hun ouders en zorgprofessionals

Advies-5 levensverzekering

In 2008 heeft het PAH bestuur een oproep gedaan in ledenblad Sinus om ervaringen te melden met betrekking tot het afsluiten van een levensverzekering (bijvoorbeeld voor een hypotheek).


Tips
De algemene aanbevelingen voor de aanvraag van een levensverzekering die gedaan kunnen worden op basis van bovenstaande gesprekken en informatie zijn:

  • Begin tijdig!
  • Vraag meerdere offertes op
  • Ga niet zomaar akkoord met een premieverhoging
  • Neem bij een afwijzing contact op met de medisch adviseur en vraag uitleg over zijn rapportage aan de verzekeraar
  • Vraag na een afwijzing na 6 maanden rustig opnieuw aan
  • Indien je niet wilt dat de afwijzing doorverzonden wordt naar andere verzekeraars geef dan vooraf aan in een korte brief dat je zelf als eerste het advies van de medisch adviseur wilt vernemen als hij/zij voornemens is om een afwijkend advies te geven (zet hierop met grote letter WGBO= Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).
  • Zorg dat je tussenpersoon zich voor je inzet. Daar heb je recht op en daar wordt hij ook voor betaald.

 

Aanbod Interpolis
Het aanbod van Interpolis betreft levensverzekeringen. In de komende tijd zal het bestuur aanvragen van leden blijven volgen en evalueren. Heb je dus vragen over een levensverzekering en ben je lid van de PAH? Stuur een mail naar ofni.[antispam].@aangeborenhartafwijking.nl Ook voor vragen over een uitvaartverzekering kun je bij het secretariaat terecht.

 

Overleg medische adviseurs in Nederland  
11 juni 2009 waren medisch adviseurs van Interpolis, Reaal, ING, NN , Klaverblad, Legal & General en Ohra bijeen om met Prof. Dr. Barbara Mulder en dr. Jolien Roos-Hesselink en 2 bestuursleden van de PAH om informatie uit te wisselen over medische ontwikkelingen met betrekking tot aangeboren hartafwijkingen. De PAH presenteerde 2 casussen als voorbeeld. Aan het eind van de bijeenkomst werd afgesproken om een werkgroep te vormen, die gaat analyseren op basis van welke richtlijnen (en wetenschappelijk onderzoek) de huidige adviezen worden gegeven.