de PAH is druk bezig met het vernieuwen van de website. Hierdoor werken de links niet en kunt u alleen de homepagina bekijken met bepaalde lorem ipsum teksten. Onze excuses.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06 2003 93 93 Thea Verbeek of stuur een mail naar ofni.[antispam].@aangeborenhartafwijking.nl

 

De PAH is vóór en dóór kinderen, jongeren en volwassenen met een
aangeboren hartafwijking én hun ouders en zorgprofessionals

Algemene links

Ieder(in)
is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij Ieder(In) aangesloten. Ieder(in) is  daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Ze behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

http://www.iederin.nl


Juridisch steunpunt
Geeft juridische ondersteuning aan leden van de Ieder(in). PAH is lid van de Ieder(in).

Patientenfederatie
Een federatie van patiënten- en consumentenorganisaties.
http://www.patientenfederatie.nl


Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
Geeft veel informatie over alles wat met een handicap te maken heeft.

 

Fonds PGO 
Verstrekt subsidies aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in Nederland. Het Fonds PGO wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld dankzij een jaarlijkse bijdrage van het Ministerie van VWS.   

 

PGOsupport
PGOsupport ondersteunt pgo-organisaties bij hun dagelijks werk. PGOsupport doet dit namens haar opdrachtgevers: CG-raad, CSO, LPGGz, NPCF en het Platform VG.

 

Zorg Onderzoek Nederland en Medische Wetenschappen (ZONMW)
Doet onderzoek in de gezondheidszorg en staat voor kennisvermeerdering, kwaliteit en vernieuwing in de gezondheidszorg.

 

Patient1
Zorg in eigen handen met het Persoonlijk Zorgdossier.
https://www.mijngezondheidsgids.nl/kwaliteit-leven-aangeboren-hartafwijking/

In dit artikel legt klinisch psycholoog Lisbeth Utens uit wat de psychosociale gevolgen (kunnen) zijn. Daarnaast deelt patiënte Evelien haar ervaringen met Tetralogie van Fallot.

 

Praktijk Kristalijn
Irma Hoen organiseert namens de PAH diverse workshops voor kinderen met een aangeboren hartafwijking. Meer informatie over de werkzaamheden van Irma Hoen op bovenstaande website.

www.praktijkristalijn.nl

 

Scouters
Website om een goede keuze te maken voor een oplossing of hulpmiddelen.

http://www.scouters.nl


 

© 2018 PAH | Disclaimer | Privacyverklaring