de PAH is druk bezig met het vernieuwen van de website. Hierdoor werken de links niet en kunt u alleen de homepagina bekijken met bepaalde lorem ipsum teksten. Onze excuses.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06 2003 93 93 Thea Verbeek of stuur een mail naar ofni.[antispam].@aangeborenhartafwijking.nl

 

De PAH is vóór en dóór kinderen, jongeren en volwassenen met een
aangeboren hartafwijking én hun ouders en zorgprofessionals

Aorta stenose

Aorta stenose

 

De normale aortaklep
Een normale aortaklep bestaat uit drie dunne vliesjes, die als zakjes aan de binnenkant van de grote lichaamsslagader (aorta) zitten, met de opening naar boven.Wil bloed vanuit de aorta terugstromen, dan vullen de zakjes zich, komen tegen elkaar aan en sluiten de opening af; het bloed kan niet terugstromen naar de linkerkamer. Wanneer de kamer bloed naar het lichaam pompt, worden de zakjes leeg geduwd; ze komen plat tegen de wand te liggen, waardoor het bloed erlangs kan stromen.

De werking van zo’n klepzakje is te begrijpen door met een plastic zakje in een bak water het volgende te doen. Trek je het zakje met de opening naar voren door het water, dan vult het zich. Hou je het zakje bij de punt vast, dan loopt het leeg.

Afwijkingen van de aortaklep
Bij een paar procent van de bevolking is de klep afwijkend aangelegd, en bestaat niet uit drie maar uit twee dunne vliesjes. Dit heet bicuspide aortaklep (bi = twee, cusp = klepslip). Dit kan gepaard gaan met belemmering van de bloedstroom (vernauwing) of met lekkage. Het komt echter vaak voor dat zo’n bicuspide aortaklep normaal functioneert. Achtereenvolgens worden twee afwijkingen van de aortaklep besproken:
– de tweeslippige klep; de klep heeft niet drie zakjes maar twee
– de vernauwde klep; de zakjes zijn verdikt en gedeeltelijk vergroeid

 


Tweeslippige klep
Zo’n tweeslippige of bicuspide klep kan heel normaal functioneren; de betreffende persoon heeft er dan ook geen last van. Bij een deel van de mensen met een bicuspide klep wordt het hun leven lang niet ontdekt. Bij een ander deel verraadt de klep zich doordat hij een klikkend geluid maakt wanneer hij opengaat, en soms ook door een hartruis. Tijdens een bezoek aan een arts, meestal voor heel iets anders, wordt dat bijgeluid gehoord. Op de kinderleeftijd is dat vaak de arts van het consultatiebureau of de schoolarts. De kinderen worden dan doorgestuurd naar de kindercardioloog, die de diagnose stelt op grond van het typische geluid en/of op grond van de hartecho.

Tweeslippige klep zonder lekkage of vernauwing
Ook al kan de tweeslippige klep geen problemen geven, het blijft een zwakke plek. Er is een verhoogde kans dat in de loop van het leven de klep problemen gaat geven - hetzij vernauwing, hetzij lekkage - die op latere leeftijd aanleiding geven tot operatie. Die problemen ontstaan soms op de kinderleeftijd, maar vaker ontstaan ze op latere leeftijd. Je zou ze kunnen beschouwen als vervroegde slijtage van de klep. Zo’n versleten klep moet dan vaak worden vervangen door een andere klep. Verder geeft zo’n bicuspide klep een verhoogd risico op infectie omdat de bloedstroming niet helemaal normaal is - een beetje bruisend - zodat er een minieme beschadiging ontstaat aan de binnenbekleding van de aorta.Wanneer er bacteriën in het bloed komen, kunnen die op de beschadigde klep gaan zitten en daar een infectie veroorzaken. Deze infectie is moeilijk te bestrijden en leidt vaak tot beschadiging van de klep. De medische term voor zo’n infectie is endocarditis (letterlijk: ontsteking in het hart). Om een dergelijke infectie te voorkomen moet voorafgaand aan alle momenten waarop bacteriën in het bloed zouden kunnen komen, bijvoorbeeld voor een behandeling bij de tandarts, eenmalig een hoge dosis van een antibioticum worden gebruikt. Deze bescherming of profylaxe vermindert de kans op het ontstaan van endocarditis (zie de bijlage over endocarditisprofylaxe). Samenvattend is over de bicuspide klep het volgende te zeggen: het is een zwakke plek, maar als er problemen ontstaan is dat meestal pas bij het ouder worden. Er is een licht verhoogde kans dat de klep wegens vervroegde slijtage moet vervangen worden. Verder is er een licht verhoogd risico op ontsteking van de klep, waarvoor – levenslang! – bescherming nodig is op alle momenten dat bacteriën kunnen doordringen tot in het bloed en in het hart.

 

Vernauwing van de aortaklep (aortaklepstenose)
Bij dit klepprobleem zijn de zakjes niet goed aangelegd. De klepslippen zijn vaak verdikt en gedeeltelijk met elkaar vergroeid. Hierdoor ontstaat een vernauwing. Bij het opengaan van de klep blijven de zakjes aan elkaar plakken en kunnen niet helemaal wegklappen. De klep gaat niet helemaal open. De kamer moet meer kracht zetten om het bloed door de vernauwde opening te persen. Omdat de linkerkamer steeds te hard werkt, wordt de spierwand dikker. Net als de spieren van iemand die steeds zware arbeid moet verrichten. Het bloed stroomt sneller door de opening van de klep (vergelijk een tuinslang waarvan je de opening gedeeltelijk dichthoudt: het water stroomt met meer kracht, sneller, door de opening). Het bloed dat door de vernauwde opening stroomt, gaat bruisen. Dit bruisen is als een hartruis hoorbaar.

 

 


 

© 2018 PAH | Disclaimer | Privacyverklaring