de PAH is druk bezig met het vernieuwen van de website. Hierdoor werken de links niet en kunt u alleen de homepagina bekijken met bepaalde lorem ipsum teksten. Onze excuses.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06 2003 93 93 Thea Verbeek of stuur een mail naar ofni.[antispam].@aangeborenhartafwijking.nl

 

De PAH is vóór en dóór kinderen, jongeren en volwassenen met een
aangeboren hartafwijking én hun ouders en zorgprofessionals

ledenblad Sinus

Ledenblad Sinus  

 

Sinus is de naam van het verenigingsblad van de PAH. Een contactblad voor en door mensen met een aangeboren hartafwijking en hun familie.

Leden en donateurs ontvangen Sinus automatisch vier maal per jaar. Ook de zorgverleners in de academische centra, zoals (kinder)cardiologen, maatschappelijk werk en verpleegafdelingen krijgen Sinus toegezonden.

 

Waarom de naam Sinus?

(subtitel: prikkel van de vereniging)

Sinus is afgeleid van de Sinusknoop. Dit kleine orgaan, boven in het hart, geeft een prikkel, waardoor het hart gaat pompen. Zonder deze prikkel zou er niets gebeuren. Het hart zou levenloos zijn. Het blad Sinus is als prikkeling bedoeld. Een uitwisseling van en voor leden op allerlei gebied. Hierbij zou de vereniging het lichaam kunnen zijn. Sinus kan de juiste prikkel geven door voor mensen een steuntje in de rug te zijn, door troost te bieden en hen het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn in de dingen die ze meemaken. Maar Sinus wil ook graag een informatieprikkel geven.

 

Wil je een stukje schrijven?

De redactie is altijd op zoek naar interessante tips en nieuwtjes en naar ervaringsverhalen van leden.

De redactie wil in elk nummer aandacht besteden aan een thema. De redactieleden schrijven dan allemaal een bijdrage over dit thema. Voel je je aangesproken door een thema, dan nodigen wij je graag uit om een ervaringsverhaal in te sturen. Mail je kopij naar sunis.[antispam].@aangeborenhartafwijking.nl 


 
De thema's voor 2018 zijn:

 

* Thema maart: Het hart in de kunst of een kunsthart

In de beeldende kunst zie je vaak een hart (of juist geen, zoals bij het beeld van Zadkine: Rotterdam, stad zonder hart), muziek raakt je hart en uitoefening daarvan is goed voor conditie en concentratie, theater, fotografie en ga zo maar door. Het hart wordt soms met kunst- en vliegwerk weer aan het werk gezet of gerepareerd, zoals kunstkleppen.

Deadline 14 januari 2018.

 

* Thema juni: verschillen tussen geslachten

We weten dat mannen en vrouwen verschillend reageren op medicijnen, maar ook dat mannen en vrouwen hele andere ziekteverschijnselen bij eenzelfde ziekte kunnen hebben. Hebben jullie daar ervaring mee?

Deadline 15 april 2018.

 

* Thema september: Versiering of verfraaiing?

Wie je ook bent, welke klaur je hebt, wat voor een lijf je hebt (en of dat alles doet/kan wat je wilt), allemaal willen we er aantrekkelijk uitzien. Steeds meer zie je mensen met een tatoeage en/of piercings. Ze zijn niet altijd zichtbaar, maar dan kunnen ze ook helpen bij je goed voelen. Bijvoorbeeld een litteken minder zichtbaar maken of juist accentueren. Als je een AHA hebt werden deze versieringen wegens infectie-gevaar zo ongeveer verboden, maar dat is nu niet altijd meer zo. Wij zijn zeer benieuwd naar jullie (verborgen) versieringen of jullie mening hierover.

Deadline 15 juli 2018.

 

* Thema december: Contact

Contact is zo belangrijk, als je nog in de baarmoeder zit, kan je je tegen een beschermende h and aan nestelen, als je geboren wordt wil je je geborgen voelen in liefhebbende armen. En bij elke stap die je neemt blijft contact belangrijk. Soms is het heel makkelijk, mede dankzij social media en internet, maar soms ook niet. Stel dat je in het ziekenhuis terecht komt, hoe blijf je dan in contact met dierbaren, wie houdt hen op de hoogte van je wel en wee en wil je dat wel?

Deadline 14 oktober 2018.

 

 

Verschijningsmaand Sinus:         Kopij aanleveren voor:
Maart 2018                                       14 januari 2018
Juni 2018                                          15 april 2018
September 2018                               15 juli 2018
December 2018                                14 oktober 2018

 

 


 

© 2018 PAH | Disclaimer | Privacyverklaring