de PAH is druk bezig met het vernieuwen van de website. Hierdoor werken de links niet en kunt u alleen de homepagina bekijken met bepaalde lorem ipsum teksten. Onze excuses.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06 2003 93 93 Thea Verbeek of stuur een mail naar ofni.[antispam].@aangeborenhartafwijking.nl

 

De PAH is vóór en dóór kinderen, jongeren en volwassenen met een
aangeboren hartafwijking én hun ouders en zorgprofessionals

Uitnodiging ALV vrijdag 1 maart 2019

Geplaatst op 29-01-2019  -  Categorie: Algemeen

logo PAH jpg                                                                                                                 

 

Sassenheim, 28 januari 2019

 

 

Aan de leden van de PAH

 

 

Beste leden,

 

Van harte nodigen wij u uit voor onze 18e Algemene Ledenvergadering (ALV) op

 

Vrijdag 1 maart 2019

 

Wij heten u welkom tussen 19.00-19.30 uur in De Open Hof, Kerkweg 60, 3603 CM Maarssen.

De Algemene Ledenvergadering gaat om 19.30 uur van start.

 

Bestuursverkiezing

Deze avond zal er door de leden een nieuw bestuur worden gekozen! Onze voorzitter de heer E. Van Galen-Van der Laan en onze penningmeester de heer A.J. Endhoven hebben hun formele bestuurstermijn erop zitten. En de heer J. Rötter heeft aangekondigd te zullen aftreden. Vanuit de oproep voor nieuwe bestuursleden hebben zich meerdere goede kandidaten gemeld. 1 maart kunt u stemmen op de  kandidaten.

 

Jaarverslagen 2018 / concept begroting en plannen 2019

Het bestuur zal verslag doen van de activiteiten van de PAH in 2018, verantwoording afleggen over de financiën over 2018 en de concept begroting voor 2019 ter goedkeuring voorleggen. Het nieuwe bestuur zal een tipje van de sluier oplichten over hun plannen.

 

Na de ALV is er gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een hapje en een drankje en persoonlijk afscheid te nemen van het oude bestuur en kennis te maken met het  nieuwe bestuur.

 

Als u zich aanmeldt voor de ALV sturen wij u, bij voorkeur via e-mail, de definitieve agenda, de bijlagen (waaronder nadere informatie over de nieuwe bestuursleden) en eventuele verdere informatie. U kunt tot 2 weken voorafgaand aan de vergadering n.a.v. de toegestuurde stukken opmerkingen kenbaar maken via ofni.[antispam].@aangeborenhartafwijking.nl  

 

Bij geen reactie op de toegestuurde stukken gaan wij er vanuit de u de stukken goedkeurt, zodat deze kunnen worden vastgesteld op de ALV 1 maart 2019. U kunt ook aangeven dat u alleen de stukken wenst te ontvangen en dus niet aanwezig bent op de ALV.

 

Machtiging

Indien u niet zelf persoonlijk op de vergadering aanwezig kunt zijn, verzoeken wij u om iemand te machtigen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde machtigingsformulier. NB: u kunt de machtiging slechts verlenen aan één ander stemgerechtigd verenigingslid. Een aanwezig stemgerechtigd lid kan slechts voor één afwezig stemgerechtigd lid optreden. Voor de aanvang van de vergadering dient de schriftelijke machtiging in het bezit te zijn van het bestuur.

 

Wij heten u graag van harte welkom op vrijdag 1 maart 2019

Aanmelding kan via ofni.[antispam].@aangeborenhartafwijking.nl 

 

Hartelijke groet,

Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH)

 

Namens het bestuur,

Eugène van Galen-van der Laan, voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAH

Postbus 143, 2170 AC  Sassenheim

06-20039393

ofni.[antispam].@aangeborenhartafwijking.nl

 www.aangeborenhartafwijking.nl

KvK Utrecht 30175854

 ABN AMRO BANK NV

IBAN: NL45ABNA0 55 37 73 720

BIC: ABNANL2A

  

© 2018 PAH | Disclaimer | Privacyverklaring