de PAH is druk bezig met het vernieuwen van de website. Hierdoor werken de links niet en kunt u alleen de homepagina bekijken met bepaalde lorem ipsum teksten. Onze excuses.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06 2003 93 93 Thea Verbeek of stuur een mail naar ofni.[antispam].@aangeborenhartafwijking.nl

 

De PAH is vóór en dóór kinderen, jongeren en volwassenen met een
aangeboren hartafwijking én hun ouders en zorgprofessionals

samenwerking

Samenwerking   

 Om haar doelen te bereiken werkt de PAH samen met de volgende organisaties:

 

Fonds PGO  

De PAH ontvangt subsidie van Fonds PGO. Het Fonds PGO is een unit van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verstrekt subsidies aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden in Nederland.
Internet: www.fondspgo.nl 
 

Stichting Hartekind
Hartekind is in 2008 opgericht vanuit de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH).  Stichting Hartekind is het enige fonds in Nederland dat zich uitsluitend inzet voor kinderen met een aangeboren hartafwijking. Zij willen ervoor zorgen dat de grote, groeiende groep Hartekinderen permanent de zorg en aandacht krijgt die ze verdient.

 Dit gebeurt door het stimuleren en financieren van relevant (medisch) onderzoek.

 Daarnaast (onder)steunt Hartekind projecten en initiatieven om de kwaliteit van

 leven van Hartekinderen te verbeteren.
 Internet: www.hartekind.nl 

 

 


Hartstichting

 

De Hartstichting en Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH) zijn in 2012 een overeenkomst aangegaan om de kwaliteit van de zorg voor mensen met een aangeboren hartafwijking te verhogen en de voorlichting voor deze patiënten en hun naasten te verbeteren.

 
 

 

Ieder(in)
Netwerk mensen met een beperking of chronische ziekte.
Ieder(in) behartigt de collectieve belangen van de aangesloten lidorganisaties.

 

Internet: www.iederin.nl

 

 

Stichting Artsen voor kinderen
Voor Artsen voor Kinderen staat de kwaliteit van leven van chronisch zieke kinderen voorop. Artsen voor Kinderen is een beweging die bestaat uit artsen, (medische) hulpverleners, ouders en als het even kan de kinderen zelf. Hun doel is het zieke kind helpen om verder te komen in het leven. Medische hulp alleen is niet voldoende. Gerichte zorg, aandacht en steun is nodig, om erachter te komen hoe het met het kind gaat, hoe het zich voelt. Zo kun je het kind heel gericht ondersteunen en uit zijn of haar isolement halen. Een belangrijk project van Artsen voor kinderen is FITKIDS. Bij Fitkids kunnen kinderen met een chronische ziekte of beperking fitnessen onder professionele begeleiding in een sportmedisch centrum.


 

© 2018 PAH | Disclaimer | Privacyverklaring