de PAH is druk bezig met het vernieuwen van de website. Hierdoor werken de links niet en kunt u alleen de homepagina bekijken met bepaalde lorem ipsum teksten. Onze excuses.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06 2003 93 93 Thea Verbeek of stuur een mail naar ofni.[antispam].@aangeborenhartafwijking.nl

 

De PAH is vóór en dóór kinderen, jongeren en volwassenen met een
aangeboren hartafwijking én hun ouders en zorgprofessionals

vrijwilligers

Hier kom

 
Vrijwilligers 

 

De PAH draait vrijwel geheel op vrijwilligers. Sommigen hebben een structurele taak op zich genomen. Dat geldt voor de bestuursleden. 

 

Daarnaast zijn er vrijwilligers die incidenteel hun schouders zetten onder klussen als:

• folders en posters verspreiden in de academische centra

• meehelpen bij de organisatie van contactdagen en themaweekenden

• de PAH stand bemannen tijdens contactdagen

• meelezen met voorlichtingsmateriaal

• zich bezig houden met belangenbehartiging

• lid zijn van de kascontrolecommissie

• medische ondersteuning geven tijdens weekenden

• als oproepbaar geregistreerd staan voor hand- en spandiensten

 

 

Vrijwilligers gezocht. 

De PAH kan altijd handen en hoofden gebruiken! Draagt u de vereniging een warm hart toe?

 

Lijkt het jou leuk om de PAH als vrijwilliger te ondersteunen stuur dan een mail naar:

ofni.[antispam].@aangeborenhartafwijking.nl 

t de tekst.


 

© 2018 PAH | Disclaimer | Privacyverklaring