de PAH is druk bezig met het vernieuwen van de website. Hierdoor werken de links niet en kunt u alleen de homepagina bekijken met bepaalde lorem ipsum teksten. Onze excuses.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met telefoonnummer 06 2003 93 93 Thea Verbeek of stuur een mail naar ofni.[antispam].@aangeborenhartafwijking.nl

 

De PAH is vóór en dóór kinderen, jongeren en volwassenen met een
aangeboren hartafwijking én hun ouders en zorgprofessionals

Jaarverslagen

Hier kom

Jaarverslagen 

 

Jaarlijks wordt door het bestuur het jaarverslag opgesteld voor de leden en de subsidiegever: het Fonds PGO. 

  

De Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen is een grote vereniging (ca. 1200 leden). Toch zijn de administratie- en beheerkosten laag, in vergelijking met andere verenigingen van gelijke omvang. Reden hiervoor is het leeuwendeel van het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Dat geldt voor het bestuur, en voor de mensen die  lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging verzorgen. De PAH heeft lage personeelskosten. Er is 1 medewerker in loondienst, om het secretariaat te leiden. Wanneer we gebruik maken van externen worden geen commerciële arbeidsvergoedingen betaald. 

 

Kosten die vrijwilligers maken voor hun werk worden vergoed. Tevens betaalt de PAH een symbolische vrijwilligersvergoeding, binnen de grenzen zoals aangegeven door de Staatssecretaris voor Financiën voor onbelaste vrijwilligersvergoedingen. Zo kan de jaarlijkse contributie laag blijven ten opzichte van verenigingen van vergelijkbare omvang.

 

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de PAH:


Financieel jaarverslag 2016 PAH ALV okt 2017 - concept

 

Activiteiten Jaarverslag 2015

 

Financieel jaarverslag 2015

 

Activiteiten Jaarverslag 2014

 

Financieel jaarverslag 2014

 

Activiteiten Jaarverslag 2013

 

Financieel jaarverslag 2013

 

Activiteiten Jaarverslag 2012

 

Financieel verslag 2012

 

Activiteiten Jaarverslag 2011

 

Financieel verslag 2011
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t de tekst.


 

© 2018 PAH | Disclaimer | Privacyverklaring